Tag Archives: Cửa sổ

Thành phố vận hành nhờ cửa sổ năng lượng Mặt trời

Thành phố vận hành nhờ cửa sổ năng lượng Mặt trời

Sự phát triển trong công nghệ chuyển hóa năng lượng mặt trời có thể biến các tấm pin trở thành dạng bán trong suốt. Dự án này đã được Phòng thí nghiệm quốc gia Hoa Kỳ Los Alamos phát triển