Tag Archives: Máy cắt đục rãnh tường Macroza

Máy cắt đục rãnh tường Macroza

Máy cắt đục rãnh tường Macroza

Máy cắt đục rãnh tường Macroza với động cơ mạnh mẽ (2400 W) làm việc nhanh hơn, dễ dàng hơn và sạch sẽ trong việc tạo rãnh tường để đi chìm các loại đường dây, đường ống, cáp TiVi, ống