Tag Archives: Năng lượng mặt trời

Thành phố vận hành nhờ cửa sổ năng lượng Mặt trời

Thành phố vận hành nhờ cửa sổ năng lượng Mặt trời

Sự phát triển trong công nghệ chuyển hóa năng lượng mặt trời có thể biến các tấm pin trở thành dạng bán trong suốt. Dự án này đã được Phòng thí nghiệm quốc gia Hoa Kỳ Los Alamos phát triển

Vật liệu sạch sản sinh điện Mặt trời

Vật liệu sạch sản sinh điện Mặt trời

Những tấm vật liệu xây dựng sinh điện đó sẽ giúp vào việc cung cấp năng lượng cho ngôi nhà, trước mắt là những ngôi nhà có liên quan đến di sản văn hóa. Theo trang web dyaqua.it, công ty