Tag Archives: xi măng

Tư vấn kỹ thuật bảo dưỡng bê tông xi măng

Tư vấn kỹ thuật bảo dưỡng bê tông xi măng

Tại sao cần phải bảo dưỡng bê tông xi măng ?  – Dù bê tông đã được cấp phối tốt, trộn bằng máy trộn bê tông đồng đều nhưng khâu bảo dưỡng không tuân thủ theo các yêu cầu về